KRASOKORČULIARSKY KLUB TRNAVA (KK Trnava)

Mestský zimný štadión

Spartakovská 1/A

917 01 TRNAVA

IČO 37 851 641

 

www.kraso-trnava.sk