ZALOŽENIE KLUBU

Založenie klubu sa datuje na deň 28. január 1960. Vtedajší klub mal pomerne vysoký počet členov - 80. Činnosť ako prvý organizuje pán Bašnák a predsedom sa stáva pán Mikuláš Gottstein. V jeho organizátorskej práci mu vypomáha pán Kornel Bakúc, ktorý pôsobí i ako tréner. Klubu pomohli aj tým, že začali používať na úpravu ľadu asi 200-litrový plechový sud ťahaný na sánkach, z ktorého vychádzala rúrka vypúšťajúca vodu.

Vzadu bola handra a tá čistila ľad od snehu. Bol to akýsi prototyp dnešnej rolby. Ako ďalší tréneri v oddiele pôsobili pán Bača a pani trénerka Spajdlová-Kohúciková. Ľudia, ktorí ju poznali, dnes o nej hovoria, že to bola osobnosť, skromná, inteligentná žena, s ktorou sa osud kruto zahral. Jej život nebol ľahký, no svojim deťom v oddiele dokázala dať maximum zo seba. Pán Bakúc so svojou manželkou dokonca na ľade i tancovali, i keď trénovali na terajšom štadióne Lokomotívy. K prvým zverencom oddielu patrili pani Oľga Žigardyová-Rákayová a Mária Petríková. Na ľade trénovali každý deň ráno o 6.00 hod. Cez víkendy predpoludním. Okrem ľadu využívali súkromnú baletnú školu pani Alfierovej, ktorá akoby dávala bodku za umeleckým majstrovstvom v jazde. Popri pretekoch sa zverenci pripravovali i na kariéru trénerov a rozhodcov. K nim patrila pani Mária Gottsteinová-Hrachovcová, ktorá dnes pôsobí ako rozhodkyňa na medzinárodných kolbištiach, pani Kollárová a pán František Petrík.

 

PRVÉ PRETEKY

11. - 12. decembra 1960 sa poriadajú na našom zimnom štadióne prvé preteky západoslovenského kraja za účasti takých pretekárov, ako boli Ondrej Nepela, J.Mrázková-Dočekalová, J.Kramperová, E.Grožajová a J.Hlaváčková, ktorí prišli z Bratislavy predviesť svoje skôr exhibície než súťažné jazdy, ktoré poznáme dnes. Naši tréneri a rozhodcovia si robili už v tom čase výkonnostné triedy, pretože pochopili, že bez teoretickej prípravy a vlastného zdokonaľovania sa nedá pracovať. V ďalšom období sa poriadajú oblastné súťaže troch oddielov - Trnava, Nitra, Trenčín. Za trnavský pretekali Petríková, Rozičová, Žigardyová, Durdík, Pilarik,Leifer. Medzi najtalentovanejšie patrila Vejmelková. Z mladšej kategórie tu boli Višinská, Požgayová, Rosívalová, Oprchalová Jančovičová-Kučerková, Rakúsová, Rajnicová, Jankola, Machová-Valachová, Šuryová. U nás začínali i súrodenci Eva a Allan Böhmovci, ktorí sa odsťahovali neskôr do Bratislavy. Postupne však požiadavky na trénovanie bolo potrebné zlepšiť, nároky sa zvyšovali, no technická vybavenosť starého štadióna klesala.

 

ŤAŽKÉ ROKY SEDEMDESIATE

V roku 1974 sa štadión zatvára. Štafetu organizovania činnosti preberajú ďalší predsedovia pán Vejmelka a pán Petrík. Obdobie 1974-79 je obdobím živorenia, ale aktivita oddielu nezaniká. Výkonnosť pretekárov sa znižuje. Krasokorčuliari trénujú na iných zimných štadiónoch. Pomocnú ruku im podávajú v Trenčíne, Nitre, Skalici, Topoľčanoch. K novým aktérom organizovania krasokorčuliarskeho života sa pripájajú pán Karol Babic a Jozef Rajnic.

 

NOVÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN

V roku 1980 je daný do užívania nový zimný štadión, ani tento však nie je krytý. Prvým predsedom na týchto miestach bol pán Vladimír Vokál. Oddiel pokračuje v trénovaní bez jediného trénera s výkonnostnou triedou. Iniciatívu berú do svojich rúk mladí odchovanci Trnavy ako M.Petríková, ktorá bola i jedinou profesionálnou trénerkou, absolventkou FTVŠ. Ako tréneri pôsobia i pani Zigardyová-Rákayová, Jozek Jankola, Klaudia Jančovičová a neskôr Katarína Rajnicová a Beata Machová-Valachová. Uskutočnil sa rozsiahly nábor detí do prípravky. Medzi nimi figurujú mená ako Ivo Hrabalík, Janka a Zuzka Adamovské, Petra Horváthová, Michaela Vokálová, Beáta Gašparovičová, Erika Macháčová, Anna Ferenczyová. Z mladších krasokorčuliarov to boli Ľuboš Remiš, Eva Boriková, Miroslav Bokor, Zuzana a Ivana Kabátové, Katarína Kovačocyová, Alexandra Ferenczyová, Michaela Valachovičová, Tomáš Valachovič. Títo niekoľko rokov tvorili základný káder pretekárov. Janka Adamovská-Čurmová a Ľuboš Remiš pôsobia teraz ako tréneri oddielu. Anka Ferenczyová, Zuzka Kabátová, Beáta Gašparovičová a Beáta Valachová pomáhajú pri hľadaní talentov zo školy korčuľovania.

 

TRNAVSKÝ POHÁRIK

Prvé oddielové preteky na tomto štadióne boli l.marca 1981. Od ďalšej sezóny sa trnavskí krasokorčuliari zúčastňujú súťaží i mimo Trnavy. K výkonnostnému zlepšeniu pomohla i možnosť trénovania vo vtedajšom oddiele Plastika Nitra. Naši zverenci získavajú výkonnostné triedy - III, II VT. K úspešným pretekárom obdobia 1985-90 patrili Ivo Hrabalík a sestry Adamovské, ktorí si vybojovali účasť na Majstrovstvách Slovenska. Poriadali sa súťaže Cena Trnavy, Trnavský pohárik, Memoriál Márie Petríkovej. V roku 1990 sa zimný štadión opäť zatvára z dôvodu rozsiahlych stavebných rekonštrukčných prác s cieľom vybudovať krytú ľadovú plochu. Od roku 1990 v oddiele pracuje nový štvorčlenný výbor vedený predsedom Vojtechom Adamovským. Naše tréningy sa opäť presúvajú mimo Trnavy. V roku 1993 sa začína prevádzkovať ľadová plocha na rozostavanom zimnom štadióne. Otvára sa prvýkrát škola korčuľovania pre 70 detí. Odvtedy sa koná pravidelne každý rok. 27.februára 1993 sa organizuje ďalší ročník súťaže Trnavský pohárik. Súťaž je sponzorovaná Mestským úradom. V polovici roku 1993 bol premenovaný oddiel, ktorý až dovtedy existoval pod hlavičkou Spartaka TAZ Trnava. Spojil sa s hokejistami a vytvoril Klub ľadových športov so sídlom na tomto zimnom štadióne. Zakladajúcimi športami boli krasokorčuľovanie a ľadový hokej. 8.septembra 1994 vtedajší primátor mesta Imrich Borbély a trénerka pani Agnesa Buřilová otvárajú nový krytý zimný štadión. Z počtu aktívnych pretekárov zostávjú M.Bokor, A.Ferenczyová, Katka Kňavová, Michal Hajdúšek a Mirka Masarovičová. Prichádza príliv nových detí. Trnava nadväzuje družbu s oddielom v Břeclavi. S pocitom dobre vykonanej práce odovzdáva Ing. Vojtech Adamovský štafetu novému predsedovi Jozefovi Ondrejičkovi.

 

STRIEDANIE GENERÁCIÍ

Nastupuje nová generácia detí, rodičov, organizátorov tohto krásneho zimného športu, ktorý si pripomína v tomto období 40-ročnú púť za slávou, úspechmi a oceneniami. Do oddielu nastupujú pretekári Petra Kočnárová, Veronika Štrbíková, Radka Reiterová, Anka Janošovičová, Tatiana Zímová, Anton Kohutovič, Andrej Valach, Alexandra Valachová, Helena Slováková, Petra Kňažková, Ivana Chatrnuchová, Nina Smičková, Natália Juríková, Petra Ondrejičková, Michal Bíňovský, Veronika Bíňovská, Peter Barnák, Zuzana Barnáková, Michaela Bartošová, Peter Konečný, Mária Vymazalová, Michaela Makýšová, Katarína Babalová, Mirka Vargová, Natália Fagová. V oddiele pracuje 5-členný výbor, trénujú pani O.Rákayová, PharmDr. B.Valachová, J.Adamovská-Čurmová, Dana Ľuptáková. Poriadajú sa ďalšie ročníky súťaže Trnavský pohárik, nad ktorým berie záštitu primátor mesta Ing. Štefan Bošnák. Vďaka lepšiemu ekonomickému rozvoju v tejto oblasti sa pretekári aktívne zapájajú do súťaže Slovenského pohára, reprezentujú Trnavu na Majstrovstvách Slovenska, získavajú kvalifikačné testy. Vzrastá i záujem o školu korčuľovania. Organizuje sa dvakrát do roka a prišlo na ňu okolo 130 detí.

 

MEMORIÁL EMILA SKÁKALU

Trnavský oddiel je poverený organizovať súťaž Memoriál Emila Skákalu. Tento memoriál je zároveň Majstrovstvami Slovenska v kategórii nádeje. Trnavský pohárik patrí medzi úspešné slovenské súťaže, dôkazom čoho je i veľká účasť pretekárov, popredných členov a organizátorov SKrZ. Prichádzajú rozhodovať aj medzinárodní rozhodcovia. O organizovaní našich pretekov sa pochvalne vyjadrujú a radi nás navštevujú. Niektorí dokonca konštatujú, že náš Mestský zimný štadión patrí medzi najkrajšie a je možnosť poriadať na ňom i medzinárodné preteky. Oddiel sa zaraďuje medzi popredné krasokorčuliarske oddiely na Slovensku, v počte pretekárov i vo výkonoch. K tomu dopomohli i tréningy s profesionálnymi trénermi, ktorí k nám prichádzali z Nitry a Bratislavy - Liana Dráhová, Vladimír Dvojnikov, Vadim Mousin. Anton Kohutovič sa umiestnil na 2.mieste MSR v kategórii mladších žiakov, Miroslav Bokor získal kvalifikačný test č.3, napredujú deti v kategórii nádeje ako M.Makýšová, M.Vargová, K.Babalová. Členovia výboru pochopili, že bez profesionálneho trénera s vynikajúcimi trénerskými skúsenosťami a praxou sa tento šport nedá robiť kvalitne na vysokej profesionálnej úrovni. Takýto trend nastúpili najlepšie oddiely na Slovensku. Oddiel, ktorý nemá profesionálneho trénera, nie je schopný napredovať. Začali sme sa boriť s ďalšími problémami - získať kvalitného trénera. Keďže na Slovensku sa nám nepodarilo nikoho nájsť, obrátili sme sa o pomoc do zahraničia.

 

VZNIK KORČULIARSKEHO KLUBU

Navyše KĽŠ sa rozpadol a v roku 1997 vzniká Korčuliarsky klub pod vedením správcu zimného štadióna pána Petra Pejkoviča. Vďaka nemu sa klub rozšíril o nový šport - rýchlokorčuľovanie. Po dlhoročnom hľadaní sa nám podarilo nájsť trénerku z Ukrajiny pani Tatianu Lopuchinovnu - Isaevu. No jej profesionálna pomoc bola poskytnutá iba niekoľko mesiacov. Nový výbor pod vedením Mgr. Heleny Štrbíkovej pokračoval v hľadaní trénera ďalej. V sezóne 1999 nastúpil do oddielu profesionálny tréner, zaslúžilý majster športu pán Eduard Samochin. Pri jeho skúsenostiach sme získali najvyššie majstrovstvo. Katka Babalová v kategórii nádeje sa v sezóne 1999-2000 umiestňuje v rebríčku Slovenského pohára na druhom mieste. V tomto období reprezentuje náš oddiel i na medzinárodných pretekoch v Brne, kde sa umiestnila na 7. mieste. Avšak títo zahraniční tréneri pozvaní z Ruska a Ukrajiny sledovali hlavne svoje finančné záujmy a ich práca v našom oddiele nepriniesla očakávané výsledky. Okrem toho, že sa oddiel začal boriť s finančnými problémami, objavili sa aj generačné problémy – odchádzanie najstarších detí, čo bolo dôsledkom zlej politiky predchádzajúceho výboru.

 

ĎALŠIE STRIEDANIE GENERÁCIÍ

Oddiel však trápia opäť problémy generačné. Deti dospievajú, strácajú motiváciu dávať maximum športu, a tak krasokorčuľovanie opúšťajú. Pomerne dobre sa rozvíja prípravka. No budúcnosť ukáže, či vychováme i majstra. Terajším trénerom oddielu je Miroslav Bokor. Prípravke sa venuje Janka Adamovská-Čurmová. Veríme však, že oddiel bude pokračovať a napredovať, že sa opäť nájdu obetaví a zanietení rodičia, organizátori, ktorí sa budú snažiť tento oddiel iba pozdvihnúť i napriek mnohým finančným, medziľudským konfliktom.